ประกาศเปิดสอบซ่อมรอบสุดท้ายรอบที่ 2 เดือน พฤษภาคม 2566ผู้ที่สามารถลงทะเบียนซ่อม
- นักศึกษาปี 3 ขึ้นไปที่ยังไม่ผ่าน

วิธีลงทะเบียน
-   วิธีลงทะเบียน


ข้อปฏิบัติในการเข้าสอบในห้องสอบ onsites
- กรณีไม่มีบัตรนักศึกษาให้ใช้บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรทางราชการที่มีรูปตนเองเช่น ใบขับขี่เพื่อเข้ารับการทดสอบ
- นักศึกษาที่แต่งกายไม่สุภาพและไม่มีบัตรนักศึกษาไม่อนุญาตให้เข้ารับการทดสอบ
- นักศึกษาต้องดูแลทรัพย์สินของตนเองและปิดเครื่องมือสื่อสารในขณะเข้ารับการทดสอบ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
- มีปัญหาการลงทะเบียนหรือเกี่ยวกับการสอบ  Tel 053-776020 ต่อ  106 ปรัชญา, กฤษฎา

 

ผูัที่ลงทะเบียนและชำระค่าลงทะเบียนแล้วให้ตรวจสอบรายชื่อที่เมนู รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

 

ดูผลสอบ & พิมพ์วุฒิบัตร
-  ดูผลสอบหรือพิมพ์วุฒิบัตรให้ Log in  เข้าระบบ

ระบบทดสอบ EIT
- หลังจากลงทะเบียนแล้วนักศึกษาสามารถเข้าไปลองทำแบบทดสอบตามลิ้งข้างล่าง
  ระบบทดสอบ EIT  


ตารางสอบตลอดปี
- ตรารางสอบตลอดปีการศึกษา