ประกาศเปิดการสอบซ่อม  1 ตุลาคม 2564

ลิ้งสำหรับเข้าสอบ https://meet.google.com/qrv-xxnb-awq


*หมายเหตุ   ให้ น.ศ. เช็คบัญชี google ของมหาวิทยาลัยฯ ของตนเองว่าใช้ได้หรือไม่ เข้า google meet ได้หรือไม่

 บัญชี google ของมหาวิทยาลัย ต้องมีลักษณะเช่น  prachya.bro@crru.ac.th สำหรับรหัส 59 ลงมา

 ถ้ารหัส 60 ขึ้นไปจะมีลักษณะ 601772002@crru.ac.th  ถ้าเป็นแบบ prachya@gmail.com จะใช้ไม่ได้

ต้อง
@crru.ac.th เท่านั้น ถ้าจำรห้สผ่านไม่ได้ หรือมีปัญหาอื่นใดให้ติดต่อเจ้าหน้าที่โดยด่วนลงทะเบียนสอบซ่อม
-   ลงทะเบียนสอบซ่อม คลิ้กที่นี่ !!  
             


ผู้ที่สามารถลงทะเบียนซ่อม
- นักศึกษาปี 3 ขึ้นไปที่เคยสอบมาแล้วและยังสอบไม่ผ่าน

วิธีลงทะเบียน
-   วิธีลงทะเบียน

ข้อปฏิบัติในการสอบ online
- เข้าห้องสอบก่อนเวลา 5 นาที
- ใช้บัญชี google มหวิทยาลัย ฯ ของตนเอง login เข้า google meet
- แสดงใบเสร็จรับเงิน ผ่าน google meet ก่อนสอบ
- แสดงบัตร นศ. หรือบัตรที่ราชการออกให้มีรูปตนเอง
- ดูแลการแต่งกายและสภาพห้องสอบตามสมควร
- วิธีการสอบจะชี้แจงในห้องสอบ


ข้อปฏิบัติในการเข้าสอบในห้องสอบ
- กรณีไม่มีบัตรนักศึกษาให้ใช้บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรทางราชการที่มีรูปตนเองเช่น ใบขับขี่เพื่อเข้ารับการทดสอบ
- นักศึกษาที่แต่งกายไม่สุภาพและไม่มีบัตรนักศึกษาไม่อนุญาตให้เข้ารับการทดสอบ
- นักศึกษาต้องดูแลทรัพย์สินของตนเองและปิดเครื่องมือสื่อสารในขณะเข้ารับการทดสอบ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
- มีปัญหาการลงทะเบียนหรือเกี่ยวกับการสอบ  Tel 053-776020 ต่อ  106 ปรัชญา, กฤษฎา

 

ผูัที่ลงทะเบียนและชำระค่าลงทะเบียนแล้วให้ตรวจสอบรายชื่อที่เมนู รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

 

ดูผลสอบ & พิมพ์วุฒิบัตร
-  ดูผลสอบหรือพิมพ์วุฒิบัตรให้ Log in  เข้าระบบ

ระบบทดสอบ EIT
- หลังจากลงทะเบียนแล้วนักศึกษาสามารถเข้าไปลองทำแบบทดสอบตามลิ้งข้างล่าง
  ระบบทดสอบ EIT  


ตารางสอบตลอดปี
- ตรารางสอบตลอดปีการศึกษา