ประกาศสอบซ่อมเดือน ตุลาคม 2563ผู้ที่สามารถลงทะเบียนซ่อม
- นักศึกษาปี 3 ขึ้นไปที่ยังสอบไม่ผ่าน
- นักศึกษาต้องผ่าน การสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแรกเข้า (BIT)  มาแล้ว

วิธีลงทะเบียน
-   วิธีลงทะเบียน

ข้อปฏิบัติในการเข้าสอบ
- นักศึกษาต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า
- นักศึกษาต้องเข้ารับการคัดกรองอุนหภูมิก่อนการทดสอบ
- กรณีไม่มีบัตรนักศึกษาให้ใช้บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรทางราชการที่มีรูปตนเองเช่น ใบขับขี่เพื่อเข้ารับการทดสอบ
- นักศึกษาที่แต่งกายไม่สุภาพและไม่มีบัตรนักศึกษาไม่อนุญาตให้เข้ารับการทดสอบ
- นักศึกษาต้องดูแลทรัพย์สินของตนเองและปิดเครื่องมือสื่อสารในขณะเข้ารับการทดสอบ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
- มีปัญหาการลงทะเบียนหรือเกี่ยวกับการสอบ  Tel 053-776020 ต่อ  106 ปรัชญา, กฤษฎา

 

ผูัที่ลงทะเบียและชำระค่าลงทะเบียนแล้วให้ตรวจสอบรายชื่อที่เมนู รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

 

ดูผลสอบ & พิมพ์วุฒิบัตร
-  ดูผลสอบหรือพิมพ์วุฒิบัตรให้ Log in  เข้าระบบ

ระบบทดสอบ EIT
- หลังจากลงทะเบียนแล้วนักศึกษาสามารถเข้าไปลองทำแบบทดสอบตามลิ้งข้างล่าง
  ระบบทดสอบ EIT   (ภายในเครือข่ายมหาวิทยาลัยฯ)


ตารางสอบตลอดปี
- ตรารางสอบตลอดปีการศึกษา 2559