การทดสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศก่อนสำเร็จการศึกษา

 exit exam it test (EIT)

ประกาศสอบซ่อม ครั้งที่ 2/2566 สำหรับภาคปกติเรียนจันทร์-ศุกร์HyperLink
 
HyperLink    ลงทะเบียนสอบ คลิ๊กที่นี่ ...
 

    วันเวลาสอบ

             25-27 ตุลาคม 2566          เวลา 09.00-16.00

    สถานที่สอบ

             สอบ ณ ห้อง E-learning ชั้น 3 อาคารยุพราชวิทยมงคล (หอสมุด)

       
    ข้อปฎิบัติสำหรับการสอบในสถานที่
       
            1. แต่งกายชุดนักศึกษา
            2. ใช้บัตรนักศึกษาหรือบัตรที่ทางราชการออกให้ เพื่อยืนยันตัวตน
            3. นักศึกษาต้องดูแลทรัพย์สินของตนเองและปิดเครื่องมือสื่อสารในขณะเข้ารับการทดสอบ
            4. สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า และคัดกรองอุนหภูมิก่อนเข้าสอบ


    สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

             Tel. 053-776020 ต่อ 106  ปรัชญา, กฤษฎา


            Facebook BIT EIT  Facebook BIT EIT


    เกี่ยวกับการสอบภาษาอังกฤษ/ภาษาไทยแรกเข้าและก่อนจบ โปรดติดต่อ สถาบันภาษา ฯ

             Tel. 053-776000 ต่อ 1191, 1192
             Tel. 053-776031
            


ขั้นตอนการลงทะเบียนสอบ EIT

       
 สอบครั้งแรก

        1. ลงทะเบียนใน Website  ตามเวลาที่กำหนด ให้ Log In  เข้าระบบเพื่อลงทะเบียน
        2. เลือกวัน เวลาที่ต้องการสอบ
        3. มาสอบตามช่วงเวลาที่ได้เลือกไว้
        4. ประกาศผลสอบในเมนู   ผลสอบ


 สอบซ่อม

      1. ลงทะเบียนใน Website  ตามเวลาที่กำหนด ให้ Log In  เข้าระบบเพื่อลงทะเบียน
      2. พิมพ์แบบฟอร์มขอชำระเงินที่ปรากฎในหน้าลงทะเบียน
      3. นำแบบฟอร์มขอชำระเงินไปยื่นชำระเงินที่ กลุ่มงานการเงิน กองคลัง สำนักงานอธิการบดี เวลา 8.30-15.00 น.
      4. มาสอบตามช่วงเวลาที่ได้เลือกไว้
      5. ประกาศผลสอบในเมนู   ผลสอบ

*ขณะนี้เปิดลงทะเบียนซ่อม


ปฏิทินการสอบซ่อม EIT ตลอดปีการศึกษา