ตารางสอบรายบุคคล


***นักศึกษาที่ชำระเงินแล้วเลขใบเสร็จไม่ขึ้นให้เก็บหลักฐานการชำระเงินไว้นำมาแสดงขณะเข้าสอบได้เลย***
**มีเลขที่นั่ง, เลขที่ใบเสร็จจึงจะมีสิทธิสอบ

กรอกรหัสนักศึกษา :  ตารางสอบรายห้อง


***นักศึกษาที่ชำระเงินแล้วเลขใบเสร็จไม่ขึ้นให้เก็บหลักฐานการชำระเงินไว้นำมาแสดงขณะเข้าสอบได้เลย***


เลือกวันที่สอบ :   เลือกเวลา :