ประกาศสอบซ่อม เดือนมิถุนายน 2562ลงทะเบียนสอบซ่อม
-   ลงทะเบียนสอบ คลิ้กที่นี่ !!

วิธีลงทะเบียน
-   วิธีลงทะเบียน

ข้อปฏิบัติในการเข้าสอบ
- กรณีไม่มีบัตรนักศึกษาให้ใช้ใบรับรองการเป็นนักศึกษาที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนออกให้พร้อมบัตรประจำตัวประชาชนหรือใบขับขี่เพื่อเข้ารับการทดสอบ
- นักศึกษาที่แต่งกายไม่สุภาพและไม่มีบัตรนักศึกษาไม่อนุญาตให้เข้ารับการทดสอบ
- นักศึกษาต้องดูแลทรัพย์สินของตนเองและปิดเครื่องมือสื่อสารในขณะเข้ารับการทดสอบ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
- ด้านการทดสอบ 053-776020 ต่อ 114,108 ปรัชญา, กฤษฎา, ประสิทธิ์
- ชำระค่าลงทะเบียน 053-776020 ต่อ 0,109 ละไม, ไพรสน, ณัฐฐาพร, รัชดาพร

 

ผูัที่ลงทะเบียและชำระค่าลงทะเบียนแล้วให้ตรวจสอบรายชื่อที่เมนู รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

 

ดูผลสอบ & พิมพ์วุฒิบัตร
-  ดูผลสอบหรือพิมพ์วุฒิบัตรให้ Log in  เข้าระบบ

ระบบทดสอบ EIT
- หลังจากลงทะเบียนแล้วนักศึกษาสามารถเข้าไปลองทำแบบทดสอบตามลิ้งข้างล่าง
  ระบบทดสอบ EIT   (ภายในเครือข่ายมหาวิทยาลัยฯ)


ตารางสอบตลอดปี
- ตรารางสอบตลอดปีการศึกษา 2559