ประกาศเปิดสอบซ่อมเดือน พฤษภาคม 2565

ลิ้งสำหรับเข้าสอบ https://meet.google.com/uwy-hygf-qox


*หมายเหตุ   ให้ น.ศ. เช็คบัญชี google ของมหาวิทยาลัยฯ ของตนเองว่าใช้ได้หรือไม่ เข้า google meet ได้หรือไม่

 บัญชี google ของมหาวิทยาลัยฯ ต้องมีลักษณะ  @crru.ac.th  ถ้าจำรห้สผ่านไม่ได้ หรือมีปัญหาอื่นใด

ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่
ลงทะเบียนสอบซ่อม
-   ลงทะเบียนสอบซ่อม คลิ้กที่นี่ !!  
             


ผู้ที่สามารถลงทะเบียนซ่อม
- นักศึกษาปี 3 ขึ้นไปที่เคยสอบมาแล้วและยังสอบไม่ผ่าน

วิธีลงทะเบียน
-   วิธีลงทะเบียน

ข้อปฏิบัติในการสอบ online
- เข้าห้องสอบก่อนเวลา 5 นาที
- ใช้บัญชี google มหวิทยาลัย ฯ ของตนเอง login เข้า google meet
- แสดงใบเสร็จรับเงิน ผ่าน google meet ก่อนสอบ
- แสดงบัตร นศ. หรือบัตรที่ราชการออกให้มีรูปตนเอง
- ดูแลการแต่งกายและสภาพห้องสอบตามสมควร
- วิธีการสอบจะชี้แจงในห้องสอบ


ข้อปฏิบัติในการเข้าสอบในห้องสอบ onsite
- กรณีไม่มีบัตรนักศึกษาให้ใช้บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรทางราชการที่มีรูปตนเองเช่น ใบขับขี่เพื่อเข้ารับการทดสอบ
- นักศึกษาที่แต่งกายไม่สุภาพและไม่มีบัตรนักศึกษาไม่อนุญาตให้เข้ารับการทดสอบ
- นักศึกษาต้องดูแลทรัพย์สินของตนเองและปิดเครื่องมือสื่อสารในขณะเข้ารับการทดสอบ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
- มีปัญหาการลงทะเบียนหรือเกี่ยวกับการสอบ  Tel 053-776020 ต่อ  106 ปรัชญา, กฤษฎา

 

ผูัที่ลงทะเบียนและชำระค่าลงทะเบียนแล้วให้ตรวจสอบรายชื่อที่เมนู รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

 

ดูผลสอบ & พิมพ์วุฒิบัตร
-  ดูผลสอบหรือพิมพ์วุฒิบัตรให้ Log in  เข้าระบบ

ระบบทดสอบ EIT
- หลังจากลงทะเบียนแล้วนักศึกษาสามารถเข้าไปลองทำแบบทดสอบตามลิ้งข้างล่าง
  ระบบทดสอบ EIT  


ตารางสอบตลอดปี
- ตรารางสอบตลอดปีการศึกษา