ตารางสอบ                             คลิ้กวันเวลาที่ต้องการดูตารางสอบ         ต้องการลงทะเบียนคลิ้ก  
 
<<สิงหาคม 2564>>
อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์เสาร์
1234567
891011121314
1516
ช่วงเช้า (62/100)
ช่วงบ่าย (100/100)
17
ช่วงเช้า (34/100)
ช่วงบ่าย (97/100)
18
ช่วงเช้า (66/100)
ช่วงบ่าย (100/100)
19
ช่วงเช้า (69/100)
ช่วงบ่าย (101/100)
20
ช่วงเช้า (100/100)
ช่วงบ่าย (100/100)
21
2223
ช่วงเช้า (59/100)
ช่วงบ่าย (100/100)
24
ช่วงเช้า (31/100)
ช่วงบ่าย (94/100)
25
ช่วงเช้า (49/100)
ช่วงบ่าย (100/100)
26
ช่วงเช้า (46/100)
ช่วงบ่าย (100/100)
27
ช่วงเช้า (62/100)
ช่วงบ่าย (100/100)
28
2930
ช่วงเช้า (56/100)
ช่วงบ่าย (70/100)
31
ช่วงเช้า (29/100)
ช่วงบ่าย (99/100)
ผ่านไปแล้ว/ห้องเต็ม/ปิด    วันเวลาที่เลือกลงทะเบียนแล้ว     วันเวลาที่เปิดให้ลงทะเบียน