เลือกวันที่สอบ :     รอบ :          ข้อมูลอาจ update ช้า ให้แสดงใบเสร็จในห้องสอบ

รายชื่อผู้ลงทะเบียนสอบ : Word

รายชื่อผู้ลงทะเบียนสอบ : Excel

รายชื่อผู้ลงทะเบียนสอบ : PowerPoint


* มีเลขที่ใบเสร็จคือชำระเงินแล้ว จึงจะมีสิทธิสอบ วันชำระเงินตามประกาศหน้าหลัก