ขั้นตอนการลงทะเบียนสอบซ่อม


ขั้นตอนที่ 1
Log In เข้าระบบ

ขั้นตอนที่ 2
เลือกวัน เวลา วิชาที่ต้องการ  

ขั้นตอนที่ 3
กรอก Email เบอร์โทรศัพท์ คลิ๊กลงทะเบียน

ขั้นตอนที่ 4
ยืนยันการลงทะเบียน

ขั้นตอนที่ 5
จะปรากฎข้อความให้ไปชำระเงิน

ขั้นตอนที่ 6
พิมพ์แบบคำขอชำระเงิน นำไปชำระเงินตามวันเวลาที่กำหนด