More Website Templates @ TemplateMonster.com - June 16, 2014!

การทดสอบความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

แรกเข้า (BIT)และก่อนจบการศึกษา(EIT) การสอบรอบฟรีของปี 63 (ปกติ) และปี 64 (เทียบโอน) 

About Us

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย Tel.053776020 # 106
more