การทดสอบความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ก่อนจบการศึกษา (EIT) สำหรับปี 62(ปกติ)-63(เทียบโอน) เรียนจันทร์-ศุกร์


HyperLink
 

เปิดลงทะเบียนสอบแบบ Online
     เปิดการลงทะเบียนแล้ว คลิ้กที่นี่....!       ส่วนภาคเสาร์-อาทิตย์ให้รอประกาศ


สถานที่สอบ Online
- สอบแบบ Online ที่ห้อง meet.google.com/syq-tvav-eig

  ให้ใช้ Email ของมหาวิทยาลัย @crru.ac.th  สะดวกที่สุด

วิธีลงทะเบียนสอบ

    วิธีลงทะเบียนสอบ

วันเวลาสอบ
- วันที่ 16-31 สิงหาคม 2564
- เวลา เช้า (9.00-12.00 น.) และ บ่าย (13.00-16.00 น.)
- น.ศ สามารถเลือกวัน-เวลาสอบด้วยตนเอง
- ผู้ที่ลงทะเบียนแล้วดูตารางสอบได้ที่นี่
  ตารางสอบ
 

ข้อปฏิบัติในการเข้าสอบ Online
- เข้าห้อง Online ก่อนเวลา 5 นาที
- รายละเอียดการสอบ จะแจ้งในห้องสอบ
- ปิดไมค์จนกว่าต้องการพูด
- น.ศ ที่ไม่มีบัตรนักศึกษาให้ใช้บัตรทางราชการออกให้ที่มีรูป เช่นประจำตัวประชาชนหรือใบขับขี่ ฯ เพื่อยืนยันตัวตนเข้าสอบ
- หากไมค์มีปัญหาให้ใช้ Chat ในห้อง หรือใช้ โทรศัพท์
- ดูแลการแต่งกาย และ สภาพห้องสอบให้เรียบร้อยตามสมควร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
- Tel 053-776020 ต่อ 106  ปรัชญา, 115  กฤษฎา ,   Hotline : 093-5530249

ระบบทดสอบ EIT
- หลังจากลงทะเบียนแล้วนักศึกษาสามารถเข้าไปลองทำแบบทดสอบตามลิ้งข้างล่าง
  ระบบทดสอบ EIT   (ภายในเครือข่ายมหาวิทยาลัยฯ)

ตรวจผลสอบ
- สำหรับผู้ที่ได้ทำการสอบไปแล้ว
  ตรวจผลสอบ

ตารางสอบตลอดปี
- ตรารางสอบตลอดปีการศึกษา 2564
  ตารางสอบปีการศึกษา


https://www.facebook.com/ittest.crru

สอบแก้ตัว รายละเอียดคลิ้กที่นี่ !