การทดสอบความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ก่อนจบการศึกษา (EIT) สำหรับปี 61(ปกติ)-62(เทียบโอน) เรียนจันทร์-ศุกร์


HyperLink
 

เปิดลงทะเบียน
     ภาคเรียนจัทร์-ศุกร์เปิดการลงทะเบียนแล้ว คลิ้กที่นี่....!  


วิธีลงทะเบียนสอบ

   วิธีลงทะเบียน

วันเวลาสอบ
- วันที่ 15-30 กันยายน 2563
- เวลา เช้า (9.00-12.00 น.) และ บ่าย (13.00-16.00 น.)
- น.ศ สามารถเลือกวัน-เวลาสอบด้วยตนเอง
- ผู้ที่ลงทะเบียนแล้วดูตารางสอบได้ที่นี่
  ตารางสอบ
 
สถานที่สอบ
- ห้อง E-learning ชั้น 3 อาคารยุพราชวิทยมงคล(หอสมุด)
 
ข้อปฏิบัติในการเข้าสอบ
- กรณีไม่มีบัตรนักศึกษาให้ใช้บัตรทางราชการออกให้ที่มีรูป เช่น ประจำตัวประชาชนหรือใบขับขี่ ฯ เพื่อเข้ารับการทดสอบ
- นักศึกษาที่แต่งกายไม่สุภาพไม่อนุญาตให้เข้ารับการทดสอบ
- นักศึกษาต้องดูแลทรัพย์สินของตนเองและปิดเครื่องมือสื่อสารในขณะเข้ารับการทดสอบ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
- ด้านการลงทะเบียน การทดสอบ 053-776020 ต่อ 114,108  ปรัชญา, กฤษฎา

ระบบทดสอบ EIT
- หลังจากลงทะเบียนแล้วนักศึกษาสามารถเข้าไปลองทำแบบทดสอบตามลิ้งข้างล่าง
  ระบบทดสอบ EIT   (ภายในเครือข่ายมหาวิทยาลัยฯ)

ตรวจผลสอบ
- สำหรับผู้ที่ได้ทำการสอบไปแล้ว
  ตรวจผลสอบ

ตารางสอบตลอดปี
- ตรารางสอบตลอดปีการศึกษา 2563
  ตารางสอบปีการศึกษา 2563


https://www.facebook.com/ittest.crru

สอบแก้ตัว รายละเอียดคลิ้กที่นี่ !