การทดสอบความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ก่อนจบการศึกษา (EIT) สำหรับปี 63(ปกติ)-64(เทียบโอน) เรียนจันทร์-ศุกร์


HyperLink
 

เปิดลงทะเบียนสอบ
     เปิดการลงทะเบียนแล้ว คลิ้กที่นี่....!       ส่วนภาคเสาร์-อาทิตย์ให้รอประกาศ


สถานที่สอบ
- สอบที่ห้อง E-learning ชั้น 3 อาคารยุพราชวิทยมงคล (หอสมุด)


วิธีลงทะเบียนสอบ

    วิธีลงทะเบียนสอบ

วันเวลาสอบ
- วันที่ 13-26 กันยายน 2565
- เวลา เช้า (9.00-12.00 น.) และ บ่าย (13.00-16.00 น.)
- น.ศ. สามารถเลือกวัน-เวลาสอบด้วยตนเอง
- ผู้ที่ลงทะเบียนแล้วดูตารางสอบได้ที่นี่
  ตารางสอบ
 

ข้อปฏิบัติในการเข้าสอบ
- แต่งชุดนักศึกษา
- เตรียมบัตรนักศึกษาหรือบัตรทางราชการออกให้ที่มีรูป เช่นประจำตัวประชาชนหรือใบขับขี่ ฯ
- งดใช้งานอุปกรณ์อิเลคโทรนิคทุกชนิดและให้เก็บไว้ในกระเป๋า
- ดูแลทรัพย์สินของตัวเอง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
- Tel 053-776020 ต่อ 106 

ระบบทดสอบ EIT
- หลังจากลงทะเบียนแล้วนักศึกษาสามารถเข้าไปลองทำแบบทดสอบตามลิ้งข้างล่าง
  ระบบทดสอบ EIT   (ภายในเครือข่ายมหาวิทยาลัยฯ)

ตรวจผลสอบ
- สำหรับผู้ที่ได้ทำการสอบไปแล้ว
  ตรวจผลสอบ

ตารางสอบตลอดปี
- ตรารางสอบตลอดปีการศึกษา 2565
  ตารางสอบปีการศึกษา


https://www.facebook.com/ittest.crru

สอบแก้ตัว รายละเอียดคลิ้กที่นี่ !